Koulutuksissani olleet opiskelijat ja yrittäjät voivat käyttää videoita. Koulutustarkoituksiin myytävänä edullinen lisenssi oppilaitoksille tai yrityksille.

Prosenttilaskut verrantomenetelmällä ja excelissä
Hankalia prosenttilaskuja
Mittayksikköjen muutos ja kustannukset
Ruokalaskut ja annoskortti
Korkolaskut
Indeksilaskut
Tuotehinnoittelu
Kannattavuus ja hinnoittelu
Kannattavuuslaskelman rakentaminen
Poistot kannattavuuslaskennassa
Kannattavuuden tunnusluvut
Hotellin tunnusluvut ja revenue manangement
Esimerkkejä tuoteanalyyseistä
Yritystoiminta 1
Yritystoiminta 2
Kaksinkertainen kirjanpito: peruskirjaukset
Kaksinkertainen kirjanpito: kirjaukset ja tilinpäätös
Kirjanpidon tuloslaskelmasta selkeä raportti
Tilinpäätöstietojen lukeminen
Pelkistetty rahoituslaskelma
Elintarviketuotannon laskentamalleja
Myyntitavoitteen määrittäminen kannattavuuslaskelmassa
Kannattavuuden suunnittelun perustilanteet
Kassabudjettiharjoitus – ratkaisu
Rahoitusbudjetti2 – ratkaisu
Elinkeinoverotus – tiivistelmä
Yhtiömuotojen verotusesimerkit
Elinkeinoverotus – Zoom-luento