Prosenttilaskut verrantomenetelmällä ja excelissä
Mittayksikköjen muutos ja kustannukset
Ruokalaskut ja annoskortti
Korkolaskut
Kannattavuus ja hinnoittelu
Esimerkkejä tuoteanalyyseistä
Kaksinkertainen kirjanpito: kirjaukset ja tilinpäätös
Tilinpäätöstietojen lukeminen
Pelkistetty rahoituslaskelma
Elintarviketuotannon laskentamalleja
Kannattavuuden suunnittelun perustilanteet
Kassabudjettiharjoitus – ratkaisu
Rahoitusbudjetti2 – ratkaisu
Elinkeinoverotus – tiivistelmä
Yhtiömuotojen verotusesimerkit
Elinkeinoverotus – Zoom-luento