Matkailun, palvelualojen ja ravitsemisalan laskentatoimen, kannattavuuslaskenna ja hinnoittelun koulutukset yrityksille ja oppilaitoksille

 •    Matkailu- ja ravitsemisalan laskentatoimi ja tietotekniikka
 •    Sähköinen markkinointi koulutus ja konsultointi
 •    Palvelualojen hinnoittelu- ja kannattavuus
 •    Yrityskoulutukset
 •    Konsultointi
 •    Sähköinen hinnoittelu- ja kannattavuusmateriaali
 •    Verkko-opetus

Varhaiskasvatusalan koulutukset ja  työnohjaus kasvatus ja -opetusalan sekä sosiaalialan henkilöstölle

 • Kasvatuskumppanuuskoulutukset
 • Sapere-ruokakasvatusmenetelmän perusteet varhaiskasvatuksessa
 • Varhaiskasvattajuus perhepäivähoidossa
 • Yksilö, ryhmä ja työyhteisöjen työnohjaus

 

Esimerkkituote

Hinnoittelu- ja kannattavuuspäivä matkailu- ja ravitsemisalan yrittäjille.

Tavoitteena on, että osallistujat pystyvät päivän jälkeen paremmin suunnittelemaan ja seuraamaan kannattavuuttaan taulukkolaskentaa hyödyntäen. Johtoajatuksena on, että menetelmät ovat helppoja, nopeita ja moneen tilanteeseen sovellettavia.

Toteutus tietokoneluokassa tai osallistujien kannettavia tietokoneita käyttäen. Taulukkolaskentaohjelma tarvitaan.

Päivän koulutus sisältää teoriaosuuksia, joiden jälkeen käsitellään esimerkkitapauksia osallistujien yrityksistä. Koulutus ei vaadi osallistujilta suuria etukäteisvalmisteluja, eikä erityisiä taitoja tietotekniikasta tai laskentatoimesta.

Soveltuu hyvin myös muille palvelualoille.